Oorsprong

In februari 2016 kreeg een groep gemotiveerde studenten van Enactus Groningen het idee om een platform te creëren voor culturele uitwisseling tussen stadjers, studenten en inwoners met een migratieachtergrond. En wat is nu gezelliger dan samen eten? United Kitchen was geboren!

 

Tot de zomer van 2017 hebben Marieke, Svea, Lea, Hannah, Paul en Juan het concept van United Kitchen uitgewerkt. Na 5 succesvolle events gaven zij in september 2017 het stokje over aan Bas, Carlijn, Jouke en Mariska.

Concept
Eéns per twee maanden organiseert United Kitchen een multicultureel diner op een pop-up locatie in Groningen. Op deze avond koken zes vrouwen met immigratie achtergrond gerechten uit hun eigen cultuur en eten samen met stadjers en studenten. Maar wat is naast al het lekkere eten nu het idee van United Kitchen?


Missie
Wij geloven dat culturele uitwisseling de kennis van en het begrip voor elkaars cultuur vergroot, twee onmisbare factoren voor een evenwichtige multiculturele samenleving: a melting pot, not a salad bowl. Daarnaast zien we dat het zelfvertrouwen van integrerende vrouwen snel groeit wanneer ze samenwerken en in contact komen met andere integrerende vrouwen en Groningers. Om de vrouwen een handvat te bieden bij hun zoektocht naar een plekje in de samenleving, bieden we de vrouwen ook workshops aan om zich verder te ontwikkelen op professioneel gebied. Zo zullen we komend jaar onder andere workshops gericht op presenteren en het maken van een CV aan onze vrouwen aanbieden.
Wil je een culturele avond beleven en bijdragen aan de integratie van onze bijzondere vrouwen? Kom snel langs op een van onze evenementen en leer de veelzijdigheid die Groningen biedt kennen. Liefde gaat immers door de maag!

Origin

In February 2016, a group of motivated students from Enactus Groningen had the idea of creating a platform for cultural exchange between Groningers, students and residents with a migration background. And what’s more cozy than eating together? This is when united Kitchen was born!

 

Until the summer of 2017, Marieke, Svea, Lea, Hannah, Paul and Juan worked on the concept of United Kitchen. After 5 successful events, they handed United Kitchen over to Bas, Carlijn, Jouke and Mariska in September 2017.

Concept

Every two months United Kitchen is going to organize an international dinner at a pop-up location in Groningen. At these evenings six women with a multicultural background are going to cook 3 dishes from their country of origin and will eat together with locals and students. We like good food but doesn’t everyone? So what is the vision of United Kitchen?

Mission

We believe that our cooking events are going to support mutual understanding and appreciation of each other’s culture. This in turn will help to build an inclusive multicultural society: a melting pot, not a salad bowl. Additionally the self-esteem of our women is empowered because of more frequent contact to other women who are integrating and locals. United Kitchen wants to offer the women a hand to make the integration process easier and therefore to help them with their professional development. Hence we will offer the women workshops. For example our plan for this year is to offer workshops about presentation skills, CV building and much more.

Get involved

Do you want to experience a cultural evening and contribute to the integration of these women? Come to one of our events and get to know the diversity Groningen has to offer!