Het Team


Het team
Het team van United Kitchen bestaat uit vier enthousiaste studenten: Bas, Fenna, Jouke en Saskia. Ieder van ons is verantwoordelijk voor een andere functie. Onze voorzitter is Bas, Fenna doet HR, Jouke is van de financiën en acquisitie en Saskia is verantwoordelijk voor marketing en communicatie. Samen creëren wij een platform voor culturele uitwisseling en integratie, waarbij onze vrouwen centraal staan!

 

De vrouwen van United Kitchen

Onze vrouwen komen uit allerlei landen, spreken verschillende talen en zijn opgegroeid in culturen met verschillende tradities. Tot nu toe zijn tien vrouwen betrokken geweest bij United Kitchen. De vrouwen die op dit moment bij United Kitchen zijn aangesloten, zijn:

 

Jacquelina (Argentinië), Marie-Josée (Congo), Bernadette (Hongarije), Krisztina (Hongarije), en Martha (Mexico).

Daarnaast heeft United Kitchen vrouwen uit Armenië, China, Guinee en de Filipijnen gehad.

 


The team

The United Kitchen team consists of four enthusiastic students: Bas, Fenna Jouke and Saskia. Each of us is responsible for a particular function. Our chairman is Bas, Fenna is our HR manager, Jouke is responsible for finance and acquisition and Saskia is responsible for marketing and communication. Together, we create a platform for cultural exchange and integration, where our women have a central position.

 

The women of United Kitchen

Our women come from different countries, they speak different languages and grew up in cultures with different traditions. So far, ten women have been involved with United Kitchen. The women currently connected to United Kitchen are:

 

Jacquelina (Argentina), Marie-Josée (Congo), Krisztina (Hungary), Bernadette (Hungary) and Martha (Mexico).

Besides that, United Kitchen has welcomed women from Armenia, China, Guinea and the Philippines.